Legionella voorkomen en bestrijden

Legionellapreventie en behandeling

Drinkwaterinstallaties moeten aan diverse voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld de NEN1006. Hierin zijn tal van eisen opgesteld voor veilig en gezond leidingwater. En er is veel meer wet- en regelgeving waar een waterinstallatie aan moet voldoen ter bestrijding van Legionella. Afhankelijk van het water en type gebouw is dat: het Drinkwaterbesluit (hoofdstuk 4 gaat over Legionellapreventie), Drinkwaterwet (artikel 21,lid 1 over de zorgplicht), Arbowet (artikel 5 gaat over de verantwoordelijkheid van een werkgever) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar dat doen we niet.

 

Bij AAWATER heeft u te maken met deskundigen die up-to-date kennis hebben van de huidige wet- en regelgeving. U heeft bij ons direct contact met adviseurs met minimaal 10 jaar ervaring en kennis in Legionellapreventie.

 

Wij steken zelf de handen uit de mouwen om installaties aan te passen, te reinigen, te desinfecteren, monsters te nemen of om temperaturen te meten. In één bezoek, bijvoorbeeld tijdens een keerklepcontrole, kunnen we tegelijk een aantal andere werkzaamheden en controles voor u uitvoeren. Zo heeft u zo min mogelijk hinder.


Achtergrondinformatie

Na de uitbraak van een Legionella-besmetting tijdens de West-Friese Flora in Bovenkarspel (1999) zijn er strenge regels gekomen voor waterinstallaties. Vooral voor gebouwen met zogenoemde prioritaire groepen is de wetgeving streng (o.a. Drinkwaterbesluit hoofdstuk 4). Het gaat dan om zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, campings, jachthavens, gevangenissen.

 

Heel in het kort komt het er op neer dat een eigenaar of beheerder van een waterinstallatie een Risico-Inventarisatie (RI) op Legionella moet opstellen. In deze RI inventariseert een deskundige alle locaties in het leidingwerk waar een kans bestaat op groei van de Legionella-bacterie.

 

Ook is de eigenaar of beheerder verplicht een beheersplan op te laten stellen. Aan de hand van de risico-analyse moet er een plan worden opgesteld om de groei van de Legionella-bacterie te voorkomen. Een belangrijk onderdeel van het beheersplan is de jaarlijkse keerklepcontrole. Een keerklep is een terugstroombeveiliging die voorkomt dat leidingwater terugstroomt. Hiermee wordt voorkomen dat eventueel besmet water in het algemene/publieke leidingwater komt.

 

Kortom, er is veel te doen rondom Legionella. Wij helpen u daar graag bij. Uitgangspunt in ons werk is een praktijkgerichte oplossing. Wij produceren geen standaard, vuistdikke rapporten die vervolgens nutteloos in een la blijven liggen. U krijgt van ons een praktisch handboek, specifiek voor uw situatie, zodat Legionellapreventie eenvoudig en overzichtelijk blijft.

 

Uiteraard zijn wij BRL-6010 gecertificeerd.

Legionella probleem oplossen Groningen

Legionella probleem oplossen

Onze kennis gebruiken wij graag om uw legionella probleem op te lossen. U heeft bij ons direct contact met adviseurs met minimaal 10 jaar kennis en ervaring in Legionellapreventie. Wij beschikken over up-to-date kennis van wet- en regelgeving.


Werkzaamheden combineren

Wij steken zelf de handen uit de mouwen om installaties aan te passen, te reinigen en desinfecteren, monsters te nemen of om temperaturen te meten. In één bezoek kunnen we meteen een aantal werkzaamheden combineren


Risico Inventarisatie en beheersplan

Het opstellen van een risico inventarisatie en beheersplan is voor zogenaamde prioritaire installaties verplicht. Voor eigenaren van overige gebouwen is het soms ook wenselijk een risico inventarisatie te laten doen. Al was het alleen maar om een goed beeld te krijgen van de risico's op Legionella. En zo weet u ook zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. 

Oplossen van besmettingen

Als ergens Legionella wordt aangetroffen, is actie noodzakelijk. Voor u hopelijk geen dagelijks werk. Voor ons wel. Allerbelangrijkst is om vast te stellen hoe hoog het besmettingsrisico is. Daarnaast moet bepaald worden hoe het probleem aangepakt moet worden. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander hoe hier mee om te gaan.


Wat wij u bieden in het geval van een besmetting:

  • Coördinatie van de werkzaamheden
  • Contacten met toezichthoudende instanties
  • Begeleiding bij het nemen van noodmaatregelen
  • Bronbepaling van de besmetting
  • Het vaststellen en verwijderen van de oorzaak van de besmetting
  • Opstellen van een reinigingsplan
  • Uitvoeren van een reiniging en desinfectie

Het eindresultaat: een schone, beheersbare en dus veilige installatie.

Neem contact met ons op 

 Wij lossen uw legionella probleem op

arrow_drop_up arrow_drop_down