Privacybeleid

Met de privacyverklaring die voor U ligt geven wij U een overzicht van de persoonsgegevens van U die wij

verzamelen en met welk doel wij dit doen. AAWATER is leverancier van waterbehandelingsapparatuur, onderdelen en serviceartikelen hiervoor, en adviesbureau op het gebied van drinkwaterkwaliteit. Bij het aanbieden, installeren, nazorgen en uitvoeren van deze werkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken deze persoonsgegevens, zoals uw

naam, adres, en gegevens van uw woning en verschillende installaties in de woning, omdat wij deze gegevens

nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten, facturatie en het nakomen van eventuele

garantieverplichtingen. 


In de volgende tabel vindt U een nader overzicht van de door ons verwerkte persoonsgegevens:



Hoe worden persoonsgegevens gebruikt?

AAWATER gebruikt de persoonsgegevens voor de technische en administratieve invulling van de aanbieding of de

levering van de apparatuur: hiervoor hebben we bijvoorbeeld uw adres, de plaats van opstelling, de grootte van

de waterinstallatie en de mogelijkheden voor het opstellen van de apparatuur nodig.

Voor het uitvoeren van onderhoud, en het oplossen van storingen hebben we gegevens over de geplaatste

apparatuur nodig.


We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven of het doen van extra

aanbiedingen die direct te maken hebben met de geleverde producten.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Kattegat 32-5 www.aawater.nl IBAN: KvK 56237979

9723 JP Groningen info@aawater.nl NL63 RABO 0177 4544 07 OB NL

8520.35.019.B01


Hoe worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden door ons in digitale vorm bewaard. Dit doen wij gedeeltelijk in ons

administratiesysteem, en daarnaast bewaren we projectgebonden gegevens in een computersysteem hiervoor.

Beide vormen van gegevensopslag zijn gebaseerd op ‘cloud-opslag’. Het is ons niet bekend op welke fysieke

plaats deze gegevens worden bewaard.


Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de leverancier van ons administratieve systeem.

De persoonsgegevens kunnen in principe door alle personeelsleden in onze organisatie worden ingezien.

U kunt, wanneer U dat wilt, uw persoonsgegevens inzien. Op uw verzoek zullen we ze wissen, wanneer dat niet

wordt verboden door andere wettelijke eisen (bijvoorbeeld belastingwetgeving).

Wij gaan ervan uit hiermee aan de verplichtingen voortvloeiend uit de A.V.G. te voldoen

arrow_drop_up arrow_drop_down