Watermonsters

Monstername Legionella

Monstername op Legionella is een wettelijke verplichting voor prioritaire instellingen (hotel, pension, bed- and breakfast, ziekenhuis, zorg, jachthaven, camping, zwembad). Zo weet u of de inspanningen van het Legionellabeheer tot de juiste resultaten leiden. Wij voeren deze monstername graag voor u uit. De analyse wordt uitgevoerd door een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium. De in Nederland vastgestelde norm voor legionellabacteriën in water is 100 kve/liter. Bij een overschrijding van deze norm informeren wij u zo snel mogelijk over de risico’s en de te nemen acties. Een overschrijding van 1000 kve/liter in een prioritaire instelling.  

Prioritaire instellingen

In prioritaire instellingen loop je het grootste risico besmet te raken met legionellabacteriën en daarmee de veteranenziekte op te lopen. Daarom moeten eigenaren van prioritaire instellingen ten opzichte van niet-prioritaire instellingen, wettelijk extra maatregelen nemen om legionella tegen te gaan.

Welke instellingen zijn prioritaire instellingen?

De volgende instellingen worden volgens de wet als prioritaire instellingen aangemerkt:
 • • Ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar
 • • Gebouwen met een logiesfunctie (hotels, pensions, groepsaccommodaties, B&B’s met meer dan 5 slaapplaatsen)
 • • Opvangcentra voor asielzoekers
 • • Gebouwen met een celfunctie
 • • Badinrichtingen (zwembaden)
 • • Kampeerterreinen
 • • Jachthavens
 • • Wegrestaurants, truckstops, benzinestations e.d. met douchefaciliteiten bestemd voor openbaar gebruik

Wettelijke verplichtingen van prioritaire instellingen

Prioritaire instellingen zijn wettelijk verplicht om:
 • Een legionella risicoanalyse te laten uitvoeren door een BRL 6010 gecertificeerd bureau. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in uw waterleiding;
 • Op basis van de legionella risicoanalyse een legionella beheersplan te laten opstellen door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan;
 • Beheersmaatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Bijvoorbeeld door regelmatig de leidingen door te spoelen;
 • Jaarlijks alle keerkleppen te laten controleren;
 • In een logboek bij te houden welke maatregelen zijn genomen;
 • Minimaal 2 keer per jaar water monsters door een gecertificeerd bedrijf te laten controleren op de aanwezigheid van legionella;
 • Extra maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden gemeten;
 • Bij een meting van 1.000 kve/l of meer legionellabacteriën in het water, dit te melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • Als er iets verandert aan de leidingwaterinstallatie, een nieuwe analyse te laten uitvoeren. Dit geldt ook als de risicoanalyse bij controle door het drinkwaterbedrijf niet aan de eisen voldoet.
 • Als de risicoanalyse voor 1 juli 2011 is uitgevoerd door een niet-erkend bedrijf en als bij controle door het drinkwaterbedrijf blijkt dat de risicoanalyse onvolledig of ondeugdelijk is, een nieuwe risicoanalyse te laten uitvoeren door een BRL 6010 erkend legionellapreventiebureau.

arrow_drop_up arrow_drop_down